Informace

O organizaci roku

Organizace školního roku

Zahájení školního roku: 1. září 2014
ukončení 1. pololetí: 29. ledna 2015
ukončení 2. pololetí: 30. června 2015
Podzimní prázdniny: 27. a 29. října 2014
Vánoční prázdniny: 22. prosince 2014 až 2. ledna 2015
Pololetní prázdniny: 30. ledna 2015
Jarní prázdniny: 2. až 6. února 2015
Velikonoční prázdniny: 2. a 3. dubna 2015
Hlavní prázdniny: 1. července – 31. srpna 2015
Zahájení školního roku 2015 - 2016: 1. září 2015

Termíny školního roku

Den otevřených dveří: 15. prosince 2014 od 14:40 hod.
Ředitelské volno: nestanoveno
Plenární zasedání ZSR: 30. září 2014 od 15:00 hod.
Třídní schůzky: 30. září 2014 po skončení plenárního zasedání, 14. dubna 2015 od 15:30 hod.
Konzultace: 20. listopadu 2014 a 26. května 2015 od 15:00 - 16:00 hod.
Konzultace je možná po telefonické dohodě s vyučujícím kdykoli.