Úspěchy žáků

 • Alkoholismus - víš, co ti hrozí? - červen 2015

  Naši žáci se zapojili do soutěže vyhlášené Krajem Vysočina s názvem
  „Alkoholismus - víš, co ti hrozí?“.
  Garanti soutěže – Odbor sekretariátu hejtmana a
  Odbor školství, mládeže a sportu, pod záštitou hejtman Kraje Vysočina a radní pro oblast školství.
  Téma soutěže znělo: „Víš, jaká rizika s sebou nese konzumace alkoholických nápojů pro mladistvé?“ ...

 • Zeměpisná olympiáda - únor 2015

  V okresním kole zeměpisné olympiády konané 17. února letos nás reprezentovali tito žáci:
  v kategorii A Pavel Franěk z 6. A, v kategorii B Jakub Dohnal ze 7. A a v katerorii C
  Jiří Burda z 8. A. ...

 • Konverzační soutěž v Nj - leden 2015

  V okresním kole Konverzační soutěže v německém jazyce konaném 22. ledna se na 3. místě umístil Adam Dolejš ze třídy 9. A.

 • Matematická olympiáda - leden 2015

  Ve středu 21. ledna se konalo okresní kolo Matematické olympiády.
  V kategorii Z5 počítali z 5. tříd tito žáci:
  Simandlová Zuzana, Bitman Tomáš, Kratochvílová Beata a Dolejší Zuzana.
  V kategorii Z9, tj. z 9. tříd Poláčková Soňa a Dolejš Adam.
  Výsledkové listiny - viz přiložené soubory. ...

 • Dějepisná olympiáda - leden 2015

  V okresní kole Dějepisné olympiády, které se konalo 20. ledna, nás velmi pěkně reprezentovali Adam Dolejš a Soňa Poláčková z 9. ročníku.
  Výsledková listina - viz přiložený soubor.

 • Soutěž v psaní na PC - říjen 2014

  V XVIII. ročníku talentové soutěže žáků základních škol v psaní na klávesnici PC obsadila naše škola 2. místo . Za školu nás v soutěži reprezentovali: Soňa Poláčková (6. místo), Adam Dolejš (7. místo), Karolína Babická (13. místo), Klára Jelínková (22. místo) a Alena Mezerová (28. místo). ...