Informace

Výňatek ze školského zákona o školské radě:
Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je možné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vždy samostatně.
Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy.
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
ŠKOLSKÝ ZÁKON - Odkaz na stránky MŠMT http://www.msmt.cz/dokumenty/novy-skolsky-zakon

Složení Školské rady při Základní škole Pelhřimov, Osvobození 1881, p. o.
Zástupci zřizovatele:
• Mgr. Jitka Dederová
• Mgr. Magda Fenárová
• Bc. Pavel Pípal
• Mgr. Jaroslava Soukupová
Zástupci rodičů:
• Luboš Dolejší
• Václav Jirka
• Ing. Zuzana Běhounková
• Mgr. Jan Sobek
Zástupci pedagogických pracovníků:
• Mgr. Alena Kučerová
• Mgr. Martina Forejtová
• Mgr. Radka Hájková
• Mgr. Zdeňka Jelínková

Soubory

jednaci-rad-skolske-rady-zs-pelhrimov-osvobozeni.pdf
kontakty-na-cleny-skolske-rady-zs-pelhrimov.pdf
zapis-z-jednani-mimoradne-skolni-rady-dne-18-5-2011.pdf
zapis-z-jednani-skolske-rady-z-4-6-2012.pdf
zapis-z-jednani-skolske-rady-z-12-11-2009.pdf
zapis-z-jednani-skolske-rady-z-13-10-2011.pdf
zapis-z-jednani-skolske-rady-z-14-10-2014.pdf
zapis-z-jednani-skolske-rady-z-19-6-2013.pdf
zapis-z-jednani-skolske-rady-z-21-6-2010.pdf
zapis-z-jednani-skolske-rady-z-23-10-2008.pdf
zapis-z-jednani-skolske-rady-z-26-10-2010.pdf