Informace

O škole

Bezbariérová základní škola, školní družina a školní jídelna sídlí v rozsáhlém a udržovaném areálu. Všechny kmenové třídy jsou umístěny v samostatných učebnách. Pro výuku se využívají odborné učebny fyziky a chemie, cizích jazyků, výtvarné a hudební výchovy, tři odborné učebny informatiky, univerzální dílna a cvičná kuchyňka. Ve škole jsou k dispozici interaktivní tabule. Pro výuku tělesné výchovy slouží vlastní prostorná tělocvična se samostatnými šatnami a sprchami, travnaté fotbalové hřiště s běžeckými drahami a doskočiště.

Od 1. září 2007 byla zahájena výuka podle vlastního školního vzdělávacího programu – Cesta k sobě.

Organizace výuky

0. hodina: 7,15 – 8,00
1. hodina: 8,15 – 9,00
2. hodina: 9,10 – 9,55
3. hodina: 10,15 – 11,00
4. hodina: 11,10 – 11,55
5. hodina: 12,05 – 12,50
6. hodina: 13,00 – 13,45
7. hodina: 13,55 – 14,40
8. hodina: 14,50 – 15,35

Provozní doba

1. základní škola: 7,30 – 16,00 hodin
2. školní družina: 6,00 – 16,30 hodin
3. školní jídelna: 6,00 – 14,30 hodin