Úspěchy žáků

Archív 2011-2012

[1] [2]
 • Matematická olympiáda - 2012

  Tato soutěž je pro žáky 5. – 9. ročníků. První kolo, školní, žáci počítají doma, popřípadě za pomoci vyučujících matematiky. Úspěšní řešitelé postupují do okresního kola a odtud mohou postoupit do krajského kola. Vyhodnocení ...

 • Pythagoriáda - 2012

  Pythagoriáda je matematická soutěž pro 5. – 8. ročníky. Školního kola se účastní všichni žáci těchto ročníků a úspěšní řešitelé postupují do okresního kola. Vyhodnocení ...

 • Matematický KLOKAN - 2012

  Matematický KLOKAN je organizován pro 2. – 9. ročníky, a to pouze školní kolo. Této soutěže se účastní všichni žáci. Vyhodnocení ...

 • Zeměpisná olympiáda - březen 2012 - okresní kolo

  V okresním kole Zeměpisné olympiády, které se konalo 14. března 2012, nás výborně reprezentovali vítězové školního kola. V kategorii A se Adam Dolejš umístil na 4. místě,
  v kategorii B Ondřej Habáň obsadil 3. místo a Jan Neskromnik v kategorii C skončil
  na 9. místě. ...

 • Zeměpisná olympiáda - únor 2012

  Ve čtvrtek 23. února se konalo školní kolo zeměpisné olympiády, kterého se zúčastnilo 15 žáků ve třech kategoriích. Do okresního kola postupuje z každé kategorie pouze vítěz. Z kategorie A, tj. 6. ročník postupuje Adam Dolejš
  z 6. A, kategorii B, tj. 7. ročník vyhrál Ondřej Habáň ze 7. B a za 8. ročník
  v kategorii C zvítězil Jan Neskromnik z 8. A. ...

 • Olympiáda z anglického jazyka - leden 2012

  Na naší škole soutěžilo v anglickém jazyce 73 žáků.
  Ve školním kole olympiády zvítězila Nikola Zanášková ze 7.B. (skupina I.A: 6. a 7. ročníky) a Marika Páralová z 9.A (skupina II.A: 8. a 9. ročníky). ...

 • Biologická olympiáda - leden 2012

  V měsíci lednu proběhlo školní kolo Biologické olympiády, letošní téma znělo
  „Vzájemné vztahy mezi organismy“. ...

 • Olympiáda z českého jazyka - prosinec 2011

  Letošní ročník této soutěže byl realizován v souladu s pokyny DDM dne 7. 12. 2011. Celkem se školního kola zúčastnilo 23 žáků 8. a 9. ročníku. Do soutěže byli vybráni žáci s nejlepšími studijními výsledky i další zájemci. Všichni zúčastnění si zaslouží velkou pochvalu, neboť plnili úkoly obtížnějšího charakteru po dobu 120 minut. V daném časovém limitu museli prokázat schopnost vysoké koncentrace, správné úvahy a zapojit svou fantazii. Všem žákům patří dík za účast v této náročné soutěži. Nejlepších výsledků dosáhli Jiří Břečka a Tomáš Kuchař. Tito žáci jsou zároveň nominováni do okresního kola soutěže. ...

 • Psaní na PC v programu ZAV - listopad 2011

  Ve středu 9. listopadu 2011 se žáci zúčastnili XV. talentové soutěže v psaní na PC v programu ZAV, kde dosáhli vynikajících výsledků. Mezi deseti vyhodnocenými a z toho pěti odměněnými soutěžícími byly čtyři naše žákyně z 9. ročníku: 1. místo si na PC vypsala Nikola Moravcová, 3. místo – Martina Šulcová, 4. místo – Marika Páralová a 5. místo - Karolína Tomšů. ...

 • Astronomická olympiáda - říjen - listopad 2011

  Na přelomu října a listopadu proběhlo na druhém stupni školní kolo Astronomické olympiády. Žáci soutěžili ve dvou kategoriích – GH (6. a 7. třída) a EF (8. a 9. třída), jejich výsledky jsou zpracované v tabulkách. ...

[1] [2]