Informace

O zaměstnancích

Ředitelka školy

Mgr. Vladimíra Madronová

Zástupce ředitelky

Mgr. Marta Buchtová
Mgr. Václav Lašťovička - výchovný poradce - konzultace: středa 8:15 - 9:00 hod.
(po telefonické domluvě kdykoli)

Třídní učitelé

1. A Mgr. Martina Forejtová
1. B Bc. Marcela Martínková
2. A Mgr. Markéta Paulová
2. B Mgr. Renata Pechová
3. A Mgr. Věra Honsová
3. B Mgr. Eva Havlová
4. A Mgr. Petra Zelenková
4. B Mgr. Jana Jelínková - koordinátor environmentální výchovy

5. A Mgr. Věra Jaklová
5. B Mgr. Alena Kučerová
6. A Mgr. Zdeňka Jelínková
6. B Mgr. Radka Hájková
7. A Mgr. Jana Dvořáková
7. B Mgr. Martina Belžíková
8. A Mgr. Radka Pospíchalová
8. B Mgr. Hana Zajíčková
9. A Mgr. Ladislav Janál - koordinátor ICT
9. B Bc. Markéta Hupková

Ostatní učitelé

Mgr. Miloslava Holá
Mgr. Lenka Krejčová
Bc. Hana Minářů

Vychovatelky školní družiny

Mgr. Jana Hezinová
Pavlína Císařová
Mgr. Lenka Hůlová
Ludmila Vokůrková

Školní klub

Bc. Monika Pliešovská - metodik prevence SPJ

Asistenti pedagoga

Bc. Zdislava Tomšů
Markéta Molíková
Helena Marcínová
Blanka Zadražilová

Provozní zaměstnanci

Dana Bohuslavická – ekonomka školy
Petra Marková – pokladní, vedoucí DČ
Ivan Bank-Bedey - školník

Uklízečky

Jaromíra Hánová
Marta Kommová
Hana Kosová
Ivana Mrázková
Jitka Zemanová

Pracovnice školní jídelny

Jaroslava Bílková – vedoucí školní jídelny
Věra Kuklová – vedoucí kuchařka
Alena Haraslínová
Martina Koutková
Lenka Slavíková